Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Η Ελληνική εταιρεία αξιοποίησης Ανακύκλωσης έκανε δωρεά στο Δήμο Τήνου ένα απορριμματοφόρο όχημα

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) µε το από 7/6/2013 έγγραφό της µας γνωστοποιεί την πρόθεσή της να δωρίσει στο ∆ήµ...

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ) µε το από 7/6/2013 έγγραφό της µας γνωστοποιεί την πρόθεσή της να δωρίσει στο ∆ήµο µας ένα απορριµµατοφόρο όχηµα µικτού φορτίου 15-16 τόνων, το οποίο θα εξυπηρετεί τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών. Η δωρεά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕΑΑ µε το ∆ήµο Τήνου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 στιχ.η του Ν. 3852/2010 αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή την αποδοχή της δωρεάς. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 στιχ. η του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 1.Αποδέχεται τη δωρεά ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος µικτού φορτίου 15-16 τόνων, που δωρίζει στο ∆ήµο Τήνου η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης ΑΕ.  Το απορριµµατοφόρο όχηµα θα εξυπηρετεί τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών και η  αποδοχή γίνεται υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η από 23-5-2013 υπάρχουσα  Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που  είχε συναφθεί στα πλαίσια του Ν. 2939/6-8-2001 και της µε αρ. 50910/2727/22.12.2003  Κ.Υ.Α. µεταξύ της άνω εταιρείας και του ∆ήµου Τήνου. Στη σύµβαση αυτή υπεισήλθε ο ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 πριν από την πάροδο της  συµφωνηµένης αρχικής εξαετούς διάρκειας αυτής (της σύµβασης). 

2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Τήνου να προβεί στο όνοµα και για λογαριασµό του ∆ήµου Τήνου στην υπογραφή του σχετικού συµβολαίου δωρεάς µε διαλυτική αίρεση µε τους πιο  όρους και µε όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιµο για την περαίωση της πιο πάνω  εντολής και την νοµότυπη σύνταξη του σχετικού συµβολαιογραφικού εγγράφου. 

3. Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκείµενη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το ∆ήµο Τήνου και θα καταβληθεί από αυτόν µε την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 , 29 παρ. 5, 43Β (α), 45 του Ν. 2961/2010 (ως ισχύει µετά και την τελευταία τροποποίηση του από το άρθρο 25 του ν. 3842/2010), 82 παρ. 4 και 90 του ν.δ. 118/1973, ς αυτό ισχύει.