Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Συντήρηση αυλείου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου

ΘΕΜΑ : «Ανάθεση έργου «Συντήρηση αυλείου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου  Πύργου και ψήφιση πίστωσης». «Στον οικισµό Πύργος της Τοπικής Κο...


ΘΕΜΑ : «Ανάθεση έργου «Συντήρηση αυλείου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου  Πύργου και ψήφιση πίστωσης».

«Στον οικισµό Πύργος της Τοπικής Κοινότητας Πανόρµου, ∆ηµοτικής Ενότητας Πανόρµου του ∆ήµου Τήνου και συγκεκριµένα αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου πρόκειται να γίνει πλακόστρωση µε χτενιστά πολυγωνικά µάρµαρα Τήνου πάχους 3mm, τοποθετηµένα µε λάσπη 2cm και βάζοντας τσιµεντοκονία στους αρµούς.  Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι όλες οι εργασίες, τα υλικά και οι µεταφορές.  Για την ανωτέρω εργασία το κόστος ανέρχεται ανά τετραγωνικό µέτρο (m2 ) στα 30,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»

Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη της ∆.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, Η Οικονοµική Επιτροπή, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Π.∆. 171/87 

Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της Συντήρησης αυλείου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου, στον Χρήστο Εξιλζέ του Ιωάννη, Εµπειροτέχνης µε Αρ. Μητρώου «59» και εργασίες Χωµατουργικά (εκσκαφές, διανοίξεις, συντηρήσεις,  τσιµεντοστρώσεις, διαµορφώσεις, πλακοστρώσεις), Τοιχοποιίας, Ύδρευση-Αποχέτευση (διάνοιξη χαδάκών, τοποθέτηση σωληνώσεων), µε έδρα Αγ. Χαραλάµπο Τήνου, Α.Φ.Μ. 042499576 και ∆.Ο.Υ Τήνου για τις εργασίες που αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή εκτέλεσης του έργου µε το ποσό των 30,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. ανά τετραγωνικό µέτρο. 

Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνονται, τα υλικά, οι φόροι, οι κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές. Αναλυτικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

2.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο του ∆ήµου Τήνου να προβεί στην υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µε τον ανωτέρω ανάδοχο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί εκτέλεσης έργων και προµηθειών. 

3. Αναλαµβάνει πίστωση 2.999,76€ εις βάρος του Κ.Α. 15.7331.0004 του  προϋπολογισµού του ∆ήµου Τήνου οικον. έτους 2013 για την αντιµετώπιση της  δαπάνης «Συντήρησης αυλείου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου»

Tinostoday.gr