Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News

latest

Έργα που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στη Τήνο

Μέχρι σήμερα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έχουν ενταχθεί 7 έργα της Τήνου με συνολικό προϋπολογισμό 15,77 εκ. €. Α. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ...

Μέχρι σήμερα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έχουν ενταχθεί 7 έργα της Τήνου με συνολικό προϋπολογισμό 15,77 εκ. €.
Α. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
Ενταγμένα έργα:
1. Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο - Επισκευή και αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας (300 χιλ. €)
Με το έργο προτείνεται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Καθολικού και της Τράπεζας του μοναστηριακού συγκροτήματος του Αγίου Νικολάου καθώς και εργασίες μικρής κλίμακας στον περιβάλλοντα χώρο του.

Για την αντιμετώπιση των φθορών που παρουσιάζουν το καθολικό και η τράπεζα, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στη φυσική γήρανση των δομικών υλικών, καθώς και στην υγρασία που προκαλείται με την εισροή ομβρίων υδάτων από την ανωδομή και τα φθαρμένα κουφώματα, προβλέπονται ενδεικτικά (α) καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, (β) ανασκαφικές εργασίες που τυχόν θα προκύψουν από την απομάκρυνση των δαπέδων του ναού, (γ) αντικατάσταση αποσαθρωμένων ξύλινων δοκών και υλικών επικάλυψης δωμάτων στο κτίριο της τράπεζας, (δ) αντικατάσταση τσιμεντένιου τμήματος δαπέδου τράπεζας με σχιστολιθικές πλάκες, (ε) συντήρηση, επισκευή ή
αντικατάσταση επιχρισμάτων όπου απαιτείται, και (στ) εργασίες στεγάνωσης τοιχοποιίας. Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες μικρής κλίμακας στον περιβάλλοντα χώρο του καθολικού και της τράπεζας (καθαρισμοί, τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας κ. ά.) και τοποθέτηση σήμανσης και ενημερωτικής πινακίδας για ΑΜΕΑ.
Η απόφαση αυτεπιστασίας υπογράφτηκε 24/2/2011 και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης με ημερομηνία περαίωσης την 31/12/2013.
2. Επέκταση κτηρίου και προμήθεια εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου (1,8 εκ. €).
Το έργο αφορά στην επέκταση του 1ου )ημοτικό Σχολείο Τήνου το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Τήνου, σε οικόπεδο εμβαδού 3.828,52 τ.μ.
Το Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο που ανεγέρθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα (1905). Στη νέα μονάδα συνολικής δόμησης 609.85 τ.μ. δημιουργούνται (α) στον όροφο: δύο αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσεςεργαστηρίων και γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, (β) στο ισόγειο: αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κουζίνα, αποδυτήρια, και νέα W.C.
(κοριτσιών, αγοριών και ΑΜΕΑ), και (γ) στο υπόγειο: λεβητοστάσιο – αποθήκη καυσίμων, μηχ/σιο ASC, αρχείο και γενική αποθήκη. Επίσης, η πράξη περιλαμβάνει και την προμήθεια σχολικού εξοπλισμού: έπιπλα (θρανία, καρέκλες, έδρες, βιβλιοθήκες κλπ), εξοπλισμό πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα κλπ), οπτικά μέσα (συστήματα διαδραστικού πίνακα, βιντεοπροβολείς κλπ), εξοπλισμό εργαστηρίου Φυσικής, αυλαία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, και εξοπλισμό ήχου (ηχεία , μουσικά όργανα κλπ).
Ζητήθηκε 12/8/2013 η συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
3. Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνο (900 χιλ. €).
Το έργο αφορά στην ανέγερση Κέντρου Σίτισης & Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο, σε οικόπεδο επιφάνειας 213,76 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο ΟΤ Γ167, και σε απόσταση μόλις 600 μέτρων από το Κέντρο της Χώρας.
Το Κέντρο θα εστιάσει ιδιαίτερα στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Τήνου, και ειδικότερα εκείνων που εντάσσονται στα πλέον αδύναμα εισοδηματικά στρώματα, παρέχοντας (αυτοτελώς ή συνδυαστικά μεταξύ τους) υπηρεσίες εστίασης, βασικής φροντίδας υγείας και προληπτικής ιατρικής, καθώς και ψυχολογικήςυποστήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Περιλαμβάνει τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανοικοδόμηση του κτηρίου για τη στέγαση του Κέντρου συνολικής επιφανείας κύριων, βοηθητικών και κοινόχρηστων κτηριακών χώρων 406,69 τ.μ.
Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει (α) Υπόγειο χώρο εμβαδού 125,26 τ.μ. όπου προβλέπονται παρασκευαστήριο χώρου εστίασης και μικρή αποθήκη, WC κοινού, αποθήκη και μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, κλιμακοστάσιο και έξοδοςανελκυστήρα, (β) Ισόγειο χώρο εμβαδού 125.26 τ.μ., όπου προβλέπονται να αναπτυχθούν οι χώροι εστίασης και μπουφέ, WC ΑΜΕΑ, κλιμακοστάσιο και
ανελκυστήρας, (γ) Α’ Όροφο εμβαδού 89.04τ.μ., όπου προβλέπονται να αναπτυχθούν οι χώροι αναμονής εξεταζόμενων, προληπτικής ιατρικής, το ιατρείο, ανελκυστήρας και κλιμακοστάσιο, και (δ) Β’ Όροφο εμβαδού 67.13τ.μ., όπου προβλέπονται να αναπτυχθούν το γραφείο διοίκησης, λουτρό, κλικακοστάσιο και ανελκυστήρας. Στην πράξη περιλαμβάνεται και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού εστίασης και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού, ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ψηφιακής υποστήριξης.
Η πράξη εντάχθηκε στις 13/8/2013. Σε στάδιο (i) ελέγχου των τευχών δημοπράτησης, προκειμένου να υποβληθούν για προέγκριση δημοπράτησης του έργου, και (ii) εκπόνησης των μελετών (τεύχη προκήρυξης) προμήθειας τουαπαιτούμενου εξοπλισμού.
Προγραμματιζόμενα έργα:
Αποχέτευση και ΕΕΛ Κάτω Μερών Δήμου Εξωμβούργου Τήνου (3,5 εκ. €)
Υπάρχουν μελέτες. Απαιτούνται ενέργειες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.
Β. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
Ενταγμένα έργα:
1. Αποκατάσταση ΧΑ%Α και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ %. Τήνου (2,1 εκ. €)
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση των ΧΑ)Α στις θέσεις «Τσικνιάς», «Φανερωμένη» και «Μαρμαριές - Κόκκινα» του Δήμου Τήνου, καθώς και στη διαχείριση των αποβλήτων τουΔήμου Τήνου.
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται:
(α) Η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση των ΧΑ)Α, καθώς και η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης για τον εξοπλισμό διαχείρισης των ΑΣΑ (ανακύκλωσης & δεματοποίησης) του Δήμου Τήνου.
(β) Οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση του ΧΑ)Α της Φανερωμένης, του ΧΑΔΑ στη θέση «Τσικνιάς» και τουΧΑΔΑ στη θέση «Μαρμαριές - Κόκκινα». Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν κατά περίπτωση χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων,
διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, καθώς και έργα τελικής κάλυψης, διαχείρισης ομβρίων, στραγγισμάτων και βιοαερίου, μεταφροντίδας αποκατεστημένου χώρου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑπρασίνου και άρδευσης και λοιπά έργα (περίφραξη, δεξαμενή άρδευσης / πυρόσβεσης κλπ).
(γ) Η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης στο σύνολο του νησιού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κάδους ανακύκλωσης για το διαχωρισμό τριών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, λοιπά ανακυκλώσιμα), ένα όχημα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών για τη συλλογή των υλικών συσκευασίας και μία πρέσα συμπίεσης και
δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών.
(δ) Η προμήθεια - εγκατάσταση των υποδομών δεματοποίησης των ΑΣΑ Δήμου Τήνου προκειμένου να αποθηκεύονται προσωρινά τα απορρίμματα του νησιού για 12 μήνες περίπου. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεματοποιητή, μηχάνημα περιτύλιξης, βιολογικό καθαρισμό, περονοφόρο όχημα, πλυστικό μηχάνημα, δεξαμενές νερού, μεταλλικό στέγαστρο, χώρο αποθήκευσης δεμάτων, χωματουργικές εργασίες, κατασκευή οδού πρόσβασης 210 μέτρων
περίπου και ηλεκτροδότηση του χώρου εγκατάστασης, και
(ε) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, οποίες περιλαμβάνουν ημερίδα, εκπαιδευτικό σεμινάριο, καταχωρήσεις στον τύπο, ενημερωτικό έντυπο υλικό, τσάντες ανακύκλωσης και ιστοχώρος στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Σε στάδιο εκπόνησης μελετών ΧΑΔΑ μέσω της ενεργοποίησης 4 υποέργων.
Προεγκρίθηκε 2/8 η υπογραφή σύμβασης για το δεματοποιητή. Ζητήθηκε 25/1 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης για τον εξοπλισμό ανακύκλωσης.
2. Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο %. Τήνου (438 χιλ. €)
Αφορά στην προμήθεια οκτώ (8) συστημάτων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού μέγιστης δυναμικότητας 12.000 λίτρων ημερησίως με ενσωματωμένο σύστημα κερματοδέκτη για την διάθεση- πώληση του νερού έναντι ανταποδοτικού τιμήματος.
Επίσης θα γίνει προμήθεια δώδεκα (12) αυτόνομων και αυτόματων συστημάτων φίλτρανσης και απολύμανσης του νερού των κυριοτέρων γεωτρήσεων που τροφοδοτούν τα επιμέρους δίκτυα ύδρευσης των τοπικών διαμερισμάτων του νησιού, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται ως έχουν αφού πληρώνουν τις δεξαμενές ύδρευσης απ’ ευθείας. Προεγκρίθηκε2/8/2013 η δημοπράτηση.
3. Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Τήνου (429 χιλ. €)
Η πράξη αφορά στην προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυνατότητας ελάχιστης παραγωγής 500 κ.μ./ημέρα πόσιμου νερού, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Τήνου και ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Η παραγωγή του πόσιμου νερού, θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της Αντίστροφης Όσμωσης (R.O.). Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε χώρο που διαθέτει ο Δήμος στην περιοχή Αγίου Φωκά, και θα συνδεθεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα και δίκτυα τροφοδοσίας από τη δεξαμενή θαλασσινού νερού έως και την τελικήδεξαμενή πόσιμου νερού, με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. Όλα τα συστήματα της
μονάδας θα είναι εργονομικά εγκατεστημένα εντός μεταλλικών προστατευτικών κατασκευών τύπου “container”, κατάλληλου πλάτους και μήκους ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της και της προσβασιμότητας στην περιοχή όπου θα γίνει η εγκατάσταση.
Υποβλήθηκαν 12/8/2013 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.
4. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα %ιάθεσης πόλης Τήνου (9,8 εκ. €)
Αφορά στην κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, των έργων διάθεσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Τήνου στην οποία θα οδηγούνται τα αστικά λύματα των οικισμών του Δήμου Τήνου (Δ.Δ Τήνου, Δύο Χωριών και Τριαντάρου) και του πρώην Δήμου Εξωμβούργου των οικισμών τουΔ.Δ. Κτικάδου, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών μονάδων της περιοχής που είναι ομοειδή ως προς την σύσταση με τα αστικά απόβλητα.
Η Τήνος διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο χωριστικού συστήματος που συγκεντρώνει τα ακάθαρτα σε ένα αντλιοστάσιο στο νοτιοανατολικό άκρο του λιμανιού. Ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός θα είναι μήκους 1,9 km, με διατομές από Φ280 έως Φ355 από HDPE 3ης γενιάς. Επί του κεντρικού
αποχετευτικού αγωγού προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων (4) αντλιοστασίων.
Ο αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων θα κατασκευασθεί από αγωγούς HDPE 2ης γενιάς και θα είναι μήκους 2,7 km. Στο πέρας του αγωγού αυτού προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης, φρεατίου φόρτισης, φρεατίου εκκένωσης και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων μήκους 250 m. Η δυναμικότητα της ΕΕΛ είναι 11.441 ι.κ. για την
20ετία και θα κατασκευαστεί σε έκταση 25,14 στρεμμάτων στην θέση Πρινέρα – Μαρμαριές.
Το έργο υλοποιεί ως Τελικός δικαιούχος η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και ο κύριος του έργου που είναι ο Δήμος Τήνου.
Σε στάδιο (i) προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης για το υποέργο κατασκευής των δικτύων, και (ii) ολοκλήρωσης των τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της ΕΕΛ. Σε στάδιο τροποποίησης Απόφασης Ένταξης (ανάλυση σε δύο υποέργα και τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου).
Προγραμματιζόμενα έργα:
1. ΧΥΤΑ Τήνου (4,5 εκ. €)
Απαιτείται νέα χωροθέτηση ή νομοθετική ρύθμιση ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή στην αρχική θέση. Σε στάδιο εκπόνησης μελετών.
2. Έργα Αξιοποίησης Λ/Ξ Λειβάδας Τήνου (2 εκ. €)
Υπάρχει κάποιες μελέτες, ελλείπουν κάποιες αδειοδοτήσεις.
3. Φράγμα Βόλακα ν. Τήνου (3 εκ. €)
Υπάρχουν μελέτες για το φράγμα που τροποποιούνται από την ΕΟΑΕ. Έχουν εγκριθεί οι Π.Ο. (τα έργα αξιοποίησης δεν έλαβαν Π.Ο., πιθανά θα απαιτηθεί τροποποίηση). Καθορίστηκε η προσωρινή τιμή για τις απαλλοτριώσεις. Έχουν ανατεθείαπό ΕΟΑΕ μελέτες για τα έργα αξιοποίησης.
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Έχει εγγραφεί το έργο «Ολοκλήρωση εξωτερικών έργων λιμένα Τήνου» με π/υ 2,3 εκ. €.
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 13/8/2013Εκκρεμεί η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων. Στόχος είναι η εκκαθάριση τηςπροηγούμενης εργολαβίας και η ωρίμανση του έργου ολοκλήρωσης του λιμένα Τήνου, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησής του από το Ε.Π.